НЛП & Енергийна Кинезиология

Какво е Енергийна Кинезиология?

 

Енергийната кинезиология е холистична система, чрез която се получава достъп до био-компютъра на човешкото тяло. Тази вродена лечебна система знае точно какво трябва да се направи за баланс и хармония. Използването на мускулен тест, позволява много точно да се локализира къде е дисбаланса в тялото и приоритетната техника, която да се използва при баланса, за да се освободят енергийните блокажи, да се намали напрежението и да се подобри естествената способност на организма за самолечение.

Енергийната кинезиология разглежда връзката между тялото, ума и духа, като едно цяло и има за цел да ги приведе в равновесие - равностранен триъгълник между структурната/ физически, хранителна/ химически и емоционални/ психически аспекти в живота.

 
 

 

 

 

 

 

 

В случай на проблем се появява симптом, който е свързан с една от страните на триъгълника. Може да има свой произход или причина от различен аспект, например емоционален стрес по време на работа, може да се прояви като физическа болка в мускулите на врата и раменете, или хранителен (химически) дисбаланс може да предизвика емоционални промени в настроението. След като едната страна на триъгълника е извън равновесие другите страни потенциално ще бъдат засегнати.

 
Енергийната Кинезиология работи изключително успешно на физически, емоционални и психически нива:
 • минали травми;

 • спортни постижения;

 • повтарящи се инфекции;

 • стрес;

 • алергии;

 • умора;

 • нарушения в храносмилането;

 • емоционални травми;

 • затруднение в ученето;

 • дислексия;

 • и ... още много...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какво е НЛП?

 

НЛП означава "невро-лингвистично програмиране" - дава възможност на хората да мислят и общуват много по-ефективно.

За тази цел човек черпи от умствените си ресурси, в "невро"- частта, които до този момент дори не е знаел, че притежава и използва езика, в "лингвистичната" част по конкретни начини за постигане на определени цели.

НЛП се използва във всички области на живота и подкрепя човек да:

 • повиши самооценката си;

 • чувства увереност;

 • използва ефективно времето си;

 • изгради желаните взаимоотношения;

 • постига целите си по един различен и високо ефективен начин;

 • изпитва удоволствие от живота;

 • и ... още много..

Този човек си ТИ!

Животът е пълен с възможности, те са тук и сега.

Нашето бъдеще не е начертано - "Картата не е територията".